תולדותיה של מחתרת

הארגון הלוחם של יהודי קובנא במלחמת העולם השניה
צבי א' בראון, דב לוין
"יד ושם" ירושלים תשכ"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ליטא בשואה


תוכן הספר

שער, תוכן
דברי מבוא

חלק ראשון: בלהות ותהייה
פרק א: רוצחים ויורשים
פרק ב: הגטו המפרפר
פרק ג: ניצני מחתרת

חלק שני: התעוררות
פרק ד: לקראת מאבק פעיל
פרק ה: המסע הראשון וכשלונו
פרק ו: הבריחה ממצודת המוות

חלק שלישי: תנופה
פרק ז: היעד נפתח לפני לוחמי הגיטו
פרק ח: פעולות ארגון
פרק ט: תנועת המרי במחנות העבודה

חלק רביעי: לחימה ונקם
פרק י: הורתם ולידתם של הגדודים הקבנאיים
פרק יא: תנאי חיים, הווי ויחסי חברה
פרק יב:פעולות שרת ומגן
פרק יג: משימות פארטיזאניות
פרק יד: ימיו האחרונים של גיטו קובנא


פרק טו: פעמי שחרור

נספחים
נספחים, ביבליוגרפיה ומפתחות