הקיבוץ בהלכה

אסופת מאמרים
חברי המערכת: הרב רפאל אויערבך, הרב שמעון וייזר, שמואל עמנואל
הוצאת קבוצת שעלבים, ה'תשמ"ד 1984

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער תוכן והקדמות
מכתב ברכה / הרב דוד בן-ציוו קליין
עם הקובץ
"עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך" / יעקב ברונר


השותפות והשוויון
חלק א
חברה לתורה ועבודה של רבני ירושלים לפני שמונים שנה / הרב שבתאי דב רוזנטל;
"שטר התקשרות" של חברת "אהבת שלום" קנין וחברה / הרב אלימלך בר-שאול זצ"ל;
שלמות האדם וחיי השיתוף / הרב יעקב פילבר;
השיתופיות והשוויון / הרב שלמה אבינר;
על השיתופיות והשוויון בקיבוץ התורני / שמואל עמנואל;

חלק ב
שלי ושלך / אפרים יעיר;
חטאת ציבור מול חטאה יחיד / הרב שלמה אבינר;
ערבות בקהילה שיתופית / הרב הושע רבינוביץ;
מושב שיתופ'? / הרב שלמה אבינר;
הסתפקות במועט כערך מהותי בדרכי התורה ובחיי הקיבוץ התורני / ד"ר משה זקס;


השיתופיות לאור ההלכה
חלק א
הקבוצה בעיני ההלכה / משה אונא;
תקנות הקהל ומשמעותן לחברה הקיבוצית / פרופ' מנחם אלון;
תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה / שמואל עמנואל;
כח הרוב / / הרב שלמה אבינר;
"ולקחתם לכם..." - משלכם / אהרן נחלון;
תגובות / ד"ר יוסף בורג;
הקנין בקבוצה לענייני הלכה / מאיר אור ז"ל;
הקנין בקבוצה לעניני הלכה / אהרן נחלון;
החברות הקיבוציות-שיתופיות לאור ההלכה / הרב מאיר שלזינגר;

חלק ב
חיי ההלכה בקיבוץ / הרב יעקב אריאל

חלק ג
הקיבוץ כשותפות וכקהילה בהלכה / הרב נפתלי בר-אילן;
הבעלות על רכוש הקיבוץ / הרב משה גנץ;
מושג הערבות במצוות אצל חכמינו הראשונים / צוריאל אדמנית ז"ל


בחיי יום יום
חלק א
גישתנו למצות השמיטה / הרב הלל ברוקנטל זצ"ל;
דרכנו ביישומה של ההלכה בהתיישבות החקלאית / הרב קלמן כהנא;
תכנון תורתי לקיבוצים הדתיים / שמואל עמנואל;

חלק ב
חבר הקיבוץ ורכושו / הרב שמעון וייזר;
החבר ורכוש הקיבוץ / הרב משה גנץ;
החבר ורכוש הפרט / הרב משה גנץ;
אובדן ציוד ומוסר עבודה / הרב שלמה אבינר;
אחריותו של רכז קניות / הרב רפאל אויערבך;
הלכות כספים בקיבוץ / הרב שלמה אבינר;
פקדונות חברים / הרב נפתלי בר-אילן

חלק ג
אורח צדקה בקבוצה / משה אונא;
גמילות חסדים וצדקה בקבוצה / ד"ר ידידיה כהן;
בעלות על "תקציב אישי" / הרב נפתלי בר-אילן;
הכתובה בקיבוץ / הרב נפתלי בר-אילן;

חלק ד
חברות נשים בועד מקומי בישוב שיתופי / הרב יוסף אפרתי;
נספחים :
תשובת הרב משה אויערבך זצ"ל;
חוות-דעת הרב דור צבי הופמן זצ"ל
מינוי נשים לתפקידי ציבור והשתתפותן בהצבעה באסיפה בישוב השיתופי / הרב יונה דברת;

חלק ה
הלכות לשון הרע בקיבוץ / הרב שלמה אבינר;
נצירת הלשון באסיפת חברים / הרב משה גנץ;
שמירת סודיות בדיוני ועדות / הרב משה גנץ;
כיבוד הורים באסיפה חברים / הרב רפאל אויערבך;
קריאת חמיו וחמותו בשמם הפרטי / הרב רפאל אויערבך;
דין ודברים בין חבר ומוסדות הישוב / הרב שלמה אבינר;
היחיד והציבור בחיים הדתיים של הקבוצה / צוריאל אדמנית ז"ל

חלק ו
בין הורים למחנכים / הרב נפתלי בר-אילן;
האחריות - על מי? / הרב רפאל אויערבך;
ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית-שיתופית / מאיר שילוח;
קידוש בשבת בבתי ילדים / הרב רפאל אויערבך;
עירוב תבשילין בקיבוץ / הרב משה גנץ;


הרבנות בקיבוץ
חלק א
הרב בקיבוץ / הרב מאיר שלזינגר;
להיות רב בקיבוץ / הרב שלמה אבינר;

חלק ב
רבנות בקיבוץ / ד"ר ידידיה כהן;
בתוככי אחים שבשדות / הרב רפאל אויערבך;
מעמד הרב או מעמד הישוב ? / הרב שלמה אבינר;


יגיע כפיך כי תאכל
חלק א
תורה ומלאכה / הרב יחזקאל ליכטנשטיין;

אהב אח המלאכה / יונה עמנואל;
נספח :
החיוב ללמד בנו אמנות / הרב קלמן כהנא;
המעבר ממלאכה עפ"י שיטת ר' ישמעאל למלאכה עפ"י שיטת רשב"י / הרב משה לוינגר;
/
רשימת המשתתפים בקובץ;
רשימת המאמרים שפורסמו בעבר.