פרקי תלמוד מעוצבים


הרב דן בארי

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר פרקי משנה מעוצבים


תוכן הספר


מסכת ברכות
פרק א
פרק ב
פרק ד
פרק ה

בבא מציעא
פרק א
פרק ו

קידושין
פרק א

פסחים
פרק י

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תלמוד