השער לאַין

רבי דוב בער, המגיד ממזריץ'
נתנאל לדרברג
ירושלים תשע"א

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך המגיד ממעזריטש