ישועות משיחו

ויכוח עם הנוצרים על מדרשים
שפורשו על ידם כמכוונים למשיחם או שהם מעידים על צדקת הנצרות ונצחונה בעתיד

דון יצחק אברבנאל
מהדורת אינטרנט מעוצבת

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אברבנאל יצחק
עיין גם בספר משמיע ישועה