משמיע ישועה

סקירה על נבואות גאולה במקרא
רבי יצחק אברבנאל
בעקבות מהדורת אופיבאך תקכ"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אברבנאל יצחק
עיין גם בספר ישועות משיחו