סדר עולם רבה


ר'' יוסי בר ר'' חלפתא
אתר דעת - תשע"ח
סדר עולם, ורשה תרס"ה


הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך סדר עולם
עיין גם בספר סדר עולם וכן בספר סדר עולם זוטא