תורת משה לתורה


רבי משה אלשיך
מהדורה מעוצבת - דעת תשע"ח

פירוש האלשיך לנביאים וכתובים "המראות הצובאות" בקישור נפרד.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אלשיך משה
עיין גם בספר קיצור פירוש אלשיך לתורה וכן בספר המראות הצובאות לנביאים וכתובים וכן בספר רוממות אל לספר תהלים