כתבי הסטוריה

נגד פלאקוס, המלאכות אל קאיוס. נספח: על האסיים
פילון האלכסנדרוני, תרגם והוסיף מבוא: ד"ר מנחם שטיין
תל אביב תרצ"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך פילון