ספר מחכים

דיני שליח ציבור
רבי נתן בר יהודה
הוצאת "האשכול" לאשיטץ

יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד ווינא והאמבורג עם הערות ומבוא

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות