חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עליית "אף על פי"

עלייה בלתי ליגאלית לארץ בתקופת המנדט הבריטי שאורגנה על ידי המחנה הרביזיוניסטי

ראשיתה של עליית "אף-על- פי"
עם עליית היטלר לשלטונות ב-1933 גברו רדיפות היהודים בגרמניה. חנויות היהודים הוחרמו ועל בתיהם הושם הכתם הצהוב. בנוסף לזאת הוחל במאסרים המוניים ובהקמת מחנות ריכוז. בספטמבר 1935 פורסמו חוקי נירנברג, לפיהם נשללה מהיהודים אזרחותם והם הפכו להיות "נתיני-המדינה". נאסרו נישואי תערובת, יחסי אישות בין יהודים לשאינם יהודים הוקעו כחילול הגזע ול"עבריינים" נקבעו עונשים חמורים. אולם המהלומה המכרעת הונחתה ב-9 בנובמבר 1938 בפרעות הידועות בשם "ליל הבדולח". חנויות ודירות היהודים נשדדו, חלונות הראווה נופצו ואלפי יהודים נכלאו במחנות-ריכוז. התואנה לפרעות אלו היתה ההתנקשות של היהודי הרשל גרינשפן באחד מעובדי השגרירות הגרמנית בפריס. בעקבות ההחמרה במצבם, החלה בריחת יהודים מגרמניה, תחילה לארצות השכנות ולאחר מכן גם לארצות רחוקות.

גם בפולין השכנה התעוררה האנטישמיות לאחר מותו של פילסודסקי. הפולנים הכריזו חרם על סוחרים יהודים ומהומות דמים פרצו ברחבי המדינה. גל הפרעות הגיע לשיאו בשנים 1936-1937. במרס 1936 התרחשו פרעות ביהודי פשיטין - 3 יהודים נהרגו ו-60 נפצעו, חנויות נשדדו ורכוש היהודים נפגע. הפרעות בעיירה פשיטיק, ש-87% מתושביה היו יהודים, הפכו לשם דבר ולסמל ברחבי העולם היהודי.

בשנת 1937 גברו המהומות בעיירות שבהן התגוררו יהודים ואף אל וורשה הבירה הגיעו. במאי 1937 נערך פוגרום בעיר בריסק, שתואר בעיתון "הארץ" מיום 21 במאי 1937: "
חורבן והרס בהיקף כזה לא חשבנו לאפשרי", אלה הדברים שאמרו חברי וועדת החקירה הממשלתית שבאו לבריסק לאחר הפוגרום... כ-800 משפחות יהודיות בבריסק היו קורבנות ההרס הנורא בעיר."
זה היה הרקע להתעוררות העלייה הבלתי לגאלית שהחל בה המחנה הרביזיוניסטי.
חידוש העלייה הבלתי לגאלית דרך הים קשורה בשמו של משה גלילי (קריבושיין), בית"רי מארץ-ישראל שלמד באיטליה. בקיץ 1936 ביקר גלילי במחנה פליטים יהודים שברחו מגרמניה הנאצית. הביקור עשה עליו רושם קשה והתחזקה אצלו המחשבה שהפתרון לבעיית הפליטים היא בעלייתם לארץ-ישראל. מאיטליה יצא לצרפת וגם שם מצא המוני פליטים יהודים הנודדים מעיר לעיר. גלילי פנה למנהיגים יהודים והרצה לפניהם את תכניתו לרכז את הפליטים באחד מאיי יוון ומשם להעלותם באניות ארצה. אמנם הוא מצא אוזן קשבת, אולם לכלל מעשה לא הגיע. מפריס יצא ליוון לברר אפשרויות של רכישת אניות, ובדרכו חזרה התעכב בווינה. כאן התקשר עם ראשי התנועה הרביזיוניסטית שעודדוהו ואף העמידו לרשותו את הכספים הדרושים למבצע, שנקרא על-ידי גלילי עליית "אף על פי".

במרס 1937 עלה גלילי יחד עם 15 בית"רים לספינה קטנה בעלת נפח של 50 טונות, שעגנה בנמל היווני פיראוס. הספינה עשתה את דרכה בים במשך חודש ימים, וב-13 באפריל הגיעה לחופי הארץ, לא רחוק מנמל חיפה. גלילי ירד בסירה לחוף ועשה את דרכו לביתו של עו"ד אברהם ויינשל, מראשי הרביזיוניסטים בעיר. כך נוצר הקשר עם החוף. בסופו של דבר הורדו נוסעי הספינה בשלום לחוף והועברו לפלוגות הגיוס של בית"ר. גלילי התקשר עם ערי ז'בוטינסקי, נציב בית"ר בארץ-ישראל, שגילה עניין רב בעלייה הבלתי לגאלית ואף הבטיח עזרה ושיתוף פעולה. מעודד מהצלחת ההפלגה הראשונה חזר גלילי לאירופה, פנה אל שלטונות בית"ר והציע הסדר לפיו הוא יהיה אחראי לצד הארגוני של המבצע, ואילו מוסדות בית"ר יכשירו את המועמדים לעלייה וירכיבו את השיירות.
אמנם מספר העולים שהביא גלילי בספינה הראשונה היה קטן, אולם זו היתה בבחינת פריצת דרך. עם התפתחות העלייה הבלתי לגאלית, נשכרו ספינות גדולות יותר ונעשו סידורים מתאימים להורדת העולים, שמספרם הלך לגדל.

עליית "אף על פי" של הרביזיוניסטים והאצ"ל
(1934-1942)

 
שם האנייהארץ ההפלגה תאריך ההגעה ארצה מספר העולים
כוכב
אוניון
אף על פי 1
אף על פי 2
אף על פי 3
אף על פי 4
דראגה א'
דראגה ב'
אלי
דלפה
ג'אפו א'
ג'אפו ב'1
קאטינה
אגיוס-זוני
אסטיה
ליזל
אסתיר
לאס פרלס
אוסיריס
ניקו
פאריטה
רים
אגיוס ניקולאוס ב'
טריפולי
קרוטובה
נעמי יוליה
פרוסולה
סקאריה
פנצ'ו2
סטרומה3
מצרים
יוון
יוון
אלבניה
אלבניה
יוון
איטליה
רומניה
רומניה
רומניה
רומניה
יוון
רומניה
איטליה
רומניה
רומניה
רומניה
רומניה
בולגריה
איטליה
רומניה
רומניה
יוון
בולגריה
איטליה
רומניה
רומניה
רומניה
סלובקיה
רומניה
ינואר 1934
אוגוסט 1934
אפריל 1937
ספטמבר 1937
פברואר 1938
יוני 1938
אוקטובר 1938
נובמבר 1938
דצמבר 1938
דצמבר 1938
דצמבר 1938
מרס 1939
אפריל 1939
אפריל 1939
אפריל 1939
מאי 1939
יוני 1939
יולי 1939
יולי 1939
יולי 1939
אוגוסט 1939
אוגוסט 1939
אוגוסט 1939
אוגוסט 1939
אוגוסט 1939
ספטמבר 1939
ספטמבר 1939
פברואר 1940

פברואר 1942
50
117
15
54
86
381
170
550
550
250
734
750
1463
465
699
921
720
370
650
560
860
569
245
700
650
1130
658
2300
509
769
סך-הכול30 אוניות17945 עולים

הערות לטבלה:
1. הספינה טבעה ונוסעיה חולצו
2. עלתה על שרטון. נוסעיה נצלו.
3. הספינה טבעה על נוסעיה.


מקור הערך: פרופ' יהודה לפידות

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
העפלה רביזיוניסטית
העפלה בשנות השלושים