חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ממלכת יהודה

מלכות בית דוד, שהייתה משבט יהודה, ולאחר התפלגות הממלכה נותרו בה שבט יהודה ובנימין.

את קורות ממלכת יהודה ניתן לחלק לשלוש תקופות:
א. מזמן רחבעם עד יותם;
ב. מזמן אחז עד יאשיה;
ג. מזמן יהואחז עד צדקיהו חורבן ירושלים.
היו הבדלים בין יהודה לגליל בעניינים רבים.

המלך הראשון היה שאול משבט בנימין, אך לא ארכה מלכותו, ואחריו מלך דוד משבט יהודה וממנו התחילה מלכות בית דוד. בית ישראל היה תחת שלטון דוד ושלמה בנו. לאחר מות שלמה נחלקה מלכותו לשניים: עשרת השבטים, ובראשם ירבעם בן נבט, נפרדו מרחבעם בן שלמה וכוננו ממלכה בשם "בית אפרים". רחבעם מלך בירושלים על שבט יהודה ובנימין אשר ישבו בערי הנגב בא"י למערב הירדן.

בני יהודה היו תופשי תורה ונאמנים לה', ועמם שבט לוי שהיו הכהנים והלוים בבית ה'. בחלקו של יהודה הייתה ירושלים והמקדש, הר הבית, הלשכות והעזרות, ורצועה יוצאת מחלקו של יהודה לבנימין, ובה היה המזבח בנוי (יומא י"ב).

תולדות מלכות יהודה:
א') מרחבעם עד יותם;
ב') מאחז עד יאשיה;
ג') מיהואחז עד צדקיהו וחורבן ירושלים.

כרונולוגיה של תקופת המלוכה

א. מרחבעם עד יותם
אחרי מות שלמה נפרדו בני אפרים מבני יהודה, ומלכות בית יהודה נחלשה. שישק מלך מצרים עלה על יהודה ולכד את הערים הבצורות, עלה על ירושלים ולקח את אוצרות בית המקדש ואוצרות המלך.
מלחמה הייתה בין רחבעם לירבעם כל זמן מלכותם. במלחמת אביה בן רחבעם בירבעם נפלו בני ישראל לפני בני יהודה. במלחמת בעשא מלך ישראל עם אסא מלך יהודה נאלץ אסא לכרות ברית עם בן הדד מלך ארם לעזור לו. אסא גבר על הכושים במרשה, הפיל מהם חללים רבים בסביבות גרר, ולפני מותו השלים עם עמרי מלך ישראל, והמלחמה בין השבטים פסקה.
יהושפט בן אסא התחתן באחאב מלך ישראל, וסייע לו במלחמתו נגד ארם ברמת גלעד. יהושפט נלחם עם עמון ומואב ונצחם. הוא התחבר עם אחזיה מלך ישראל לעשות אניות ללכת תרשיש, אך האניות נשברו.
בימי יהורם בנו פשע אדום מתחת יד יהודה, והפלשתים והערביים נלחמו בו, עלו על יהודה, לקחו בשבי את רכוש המלך ובני ביתו, והשאירו רק את יהואחז בנו הקטן. לאחר מות אחזיה, אמו, עתליה בת עמרי, המיתה את כל בית המלוכה ושלטה שש שנים. בעזרת יהוידע וכהני ה' המיתו את עתליה והמליכו את יואש בן אחזיה.
יואש חיזק את בדק בית ה'. בימיו עלה ארם על ירושלים, לקח שלל והביאו לדמשק. אמציה בנו התחזק במלכותו והכה את אדום ובני שעיר. יצא להלחם עם יואש מלך ישראל בבית שמש, ניגף במלחמה לפני ישראל. מלך ישראל עלה על ירושלים, פרץ בחומת העיר, לקח שלל רב מבית ה' ושב לשמרון.
עזיה בן אמציה הצליח במלחמתו עם הפלשתים, ויעזרהו אלהים. בנה בירושלים מגדלים, וכאשר החל להקטיר על מזבח ה' שלא כדת נצטרע.

במותו מלך יותם בנו תחתיו.
יותם עלה למלוכה בממלכת יהודה בשנת 758 לפני הספירה, ומלך 15 או עשרים שנה.

המקורות המקראיים על יותם הם מלכים ב' ט"ו ודברי הימים ב' כ"ז.

כל שנות מלכותו היה יותם עוצר, שותף במלוכה, לאביו עוזיהו. הסיבה לכך כרוכה במחלת הצרעת שבה לקה עוזיהו, כמסופר במלכים ב', ט"ו ה.

יותם השלים את פעולות אביו עוזיהו שפיתח וביצר את איזורי המדבר והשפלה (דברי הימים ב', כ"ו ו), ופיתח את החבל ההררי המיוער של יהודה (דברי הימים ב' כ"ז 4). ביצר את ירושלים והמשיך בבניית העופל (כ"ז 3), כמו כן בנה את שער בית-ה' העליון. בכך המשיך יותם במדיניות אביו להגברת כוחה של ממלכת יהודה וחיזוק מעמדה המדיני והצבאי.
קשרי החוץ: יותם חידש את השליטה על עמון בעבר הירדן המזרחי. העמונים העלו לו מס במשך שלוש שנים (דברי הימים ב', כ"ז ה) ולאחר שלוש שנים חדלו מתשלום המס הכבד.
בתל אל חולייפה, כיום אילת, נמצא חותם הנושא את הכתובת "ליתם" (ליותם, בכתיב חסר). יש הסבורים שהכוונה היא ליותם בן עוזיהו, ומשערים שלפנינו ביטוי לכך שיותם שלט על הערבה עד אילת.

ב. מאחז עד יאשיה
התקופה השניה החלה ממלכות אחז בן יותם, שנלחם עם רצין מלך ארם ובן בריתו פקח בן רמליהו מלך ישראל. אחז ניגף במלחמה, ופקח הרג ביהודה מאה ועשרים אלף בני חיל, ושבה שבויים רבים מיהודה, שהוחזרו. גם האדומיים והפלשתים התנפלו על יהודה ולכדו ערים רבות. אחז שלח אל מלכי אשור לעזור לו במלחמתו במלך ארם ומלך ישראל, ונתן לו שוחד את הכסף והזהב הנמצא בבית ה' ובאוצרות המלך.
תגלת פלאסר עלה על דמשק, תפשה, את רצין המית, ויהודה הייתה לו למס. זו הייתה ההתחלה של הפלישה האשורית לארץ ישראל ותחילת שלטונם בארץ.
בימי חזקיהו בן אחז עלה סנחריב מלך אשור על יהודה. חזקיה נתן לו את כל האוצרות הנמצאות בבית ה' ובבית המלך. מלך אשור שלח את רבשקה בחיל כבד על ירושלים, וזה חרף את מערכות אלהים חיים. מסע המלחמה של סנחריב נסתיים בכישלון, וצבאו נפל במגפה.
מנשה בן יחזקיה עשה הרע בעיני ה', ואחריו אמון בנו. שניהם היו תחת ממשלת אשור. בימי יאשיה בן אמון עלה פרעה נכה, יאשיהו נלחם עמו במגידו ונפל בקרב.

ג. מיהואחז עד צדקיהו וחורבן ירושלים
התקופה השלישית החלה בזמן יהואחז בן יאשיהו, שמלך רק שלושה חדשים. פרעה נכה הורידו ממלכותו, הוליכו למצרים, ומינה תחתיו את אחיו יהויקים למלך על יהודה.
בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהויקים היה לו עבד והעלה לו מיסים. מלך בבל כבש את כל ארץ מצרים.
יהויכין בן יהויקים מלך אחריו, וגם עליו עלה נבוכדנצר ירושלים, הגלה את יהויכין ושרי הממלכה לבבל, והמליך את צדקיהו למלך יהודה.
צדקיהו מרד במלך בבל, וזה עלה על ירושלים, צר עליה עד שהבקיע את החומות. וצדקיהו ברח דרך מערה, אך חיילי בבל השיגוהו, עוורו את עיניו והביאוהו לבבל.
את בית ה' שרף מלך בבל באש והגלה יהודה מעל אדמתו.
זהו החורבן הראשון.
ממלכת יהודה נמשכה מזמן דוד המלך בשנת ב"א תתצ"ב, ועד חרבן הבית הראשון בשנת ג"א של"ח – 446 שנים: משנת 868 ועד שנת 422.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
צדקיהו המלך
יהושפט
חזקיה מלך יהודה