חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

השגחה

אמונה שהבורא משגיח על העולם ועל כל ברואיו

האמונה בהשגחה היא אמונה כי הבורא משגיח על כל הדברים והיצורים ומנהיג את כל העולמות.
אחר מעקרי הדת הוא להאמין כי ברצון השם נעשה הכל, ובהשגחתו חיים וקיימים, ולא על פי מקרה טבעי.
יש מהעמים הקדמונים שהאמינו בהשגחה כללית, ואמרו עזב ה' את הארץ ומסרה לצבא השמים והירח והמזלות וכוכביהם.

דעה הזאת מובאה בפי' הראב"ע עה"ת (בראשית י"ח כ"א) וז"ל:
אמת שהאל ידע כל חלק על דרך כלל ולא על דרך פרט (עי' אבן העזר על פי' הראב"ע).
דעה זו מנוגדת לאמונת ישראל. כי אם לא נאמין בהשגחה פרטית, אין גם שכר ועונש לצדיק ולרשע.

השגחה פרטית במקרא ובתלמוד
במקרא נמצאו איזכורים להשגחת ה' הפרטית:
התפילה של מביא הבכורים, שאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמים וגו' (דברים כ"ו ט"ו).
חנה אמרה: כי אל דעות ה' ולו נתכנו עלילות (ש"א ב' ג),
הנביא אמר: גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו (ירמיה ל"ב י"ט),
בכתובים נאמר: כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה (איוב ל"ד כ"א), היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם (תהילים ל"ג ט"ו).
בתלמוד אמרו: הקב"ה יושב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כנים (שבת ק"ז:),

ודרשו: עיני ה' אלוהיך בה, עתים לטובה ועתים לרעה, כיצד?
הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהם - להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אלא הקב"ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ (ראש השנה י"ז:).

ר' חנינא דרש: מה' מצעדי גבר כוננו - אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה (חולין ז':).

במשנה אמרו: דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים (אבות פרק ב א).

חכמי ישראל והרמב"ם על ההשגחה
רב סעדיה גאון באמונות ודעות (מאמר ד' פרק ה),
ר' יהודה הלוי בכוזרי (מאמר ה)
רבינו בחיי בחובות הלבבות (מאמר ג' פרק ח)
ר' יוסף אלבו בספר העקרים (מאמר ד)
כולם מדברים ומבארים עניין ההשגחה הפרטית.

לדעת הרמב"ם יש שני מיני השגחות:
אחת השגחה מינית (מיני בעלי חיים)
שניה השגחה אישית לבני אדם. נהשגחה האחרונה היא יותר מפורטת (מורה נבוכים פ"ג פ"ח).
אמונת ההשגחה כלולה בעיקר העשירי מי"ג עקרים, שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק יח / רבינו משה בן מימון
שמונה פרקים - הקדמה לפירוש מסכת אבות / רבי משה בן מימון
ספר העיקרים - מאמר רביעי פרק ט - ראיות להשגחה בספר איוב / רבי יוסף אלבו


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: יחזקאל פרנקל
הערה: שלום לעורכים ולכותבים
יישר כוחכם לתורה לאמונה ולהשגחה פרטית.
נמצא בשלהי המאמר:
"לדעת הרמב"ם יש שני מיני השגחות:
אחת השגחה מינית (מיני בעלי חיים)
שניה השגחה אישית לבני אדם. נהשגחה האחרונה היא יותר מפורטת (מורה נבוכים פ"ג פ"ח).
אמונת ההשגחה כלולה בעיקר העשירי מי"ג עקרים, שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם."
לא נמצאה במאמר זה התיחסות לשאלה החמורה בעיני - מדוע המקור להשגחה פרטית ברמב"ם נמצא רק ב'מורה' ואינו נמצא ב'יד'?
אשמח לקבל את התייחסות הכותבי / העורך לשאלה זו.
תודה.


תשובת העורך: בספר היד עוסק רמב"ם בעיקר בהלכה. יש לזכור את את י"ג העיקרים לא כתב רמב"ם עצמו, והם לשיטת הרמב"ם.
י.א.


מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: אבי כהן
הערה: לעורך,
כתבת : דעה זו מנוגדת לאמונת ישראל. כי אם לא נאמין בהשגחה פרטית, אין גם שכר ועונש לצדיק ולרשע.

אולי תוכל להסביר כיצד קשורה השגחה פרטית לשכר ועונש ?

אם יש השגחה פרטית שעל פי התפיסה במאמר היא שה' משגיח על פעולות הפריטים שבעולם [- אפילו על עלה שירד או יעלה וכו', כל שכן על מעשה האדם] , הרי שלא יכול להיות שה' יתן שכר או עונש למי שעשה מעשה, כי לדבריך ה' השגיח שכך הוא יעשה ?
ואם כן, מה מקום יש לשכר או עונש ?!!
תשובת העורך: השגחה פרטית אין פירושה שכל מעשה נגזר על האדם, אלא שעין רואה וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת בניגוד להשקפה האריסטוטלית שהבורא אינו מתערב ואינו יודע את הנעשה מתחת לגלגל הירח.מקור ההערה: שאלה מתבקשת מידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עקרים


נושאים קרובים באתר דעת
השגחה