על האותנטיות של "חלקת השדה" - קבר יוסף / ד"ר יואל אליצור
Title