"הלוח העברי הקדום - תשובה לתיאוריה של רחל אליאור" / רחמים שר-שלום