נסיעה לבית החולים בשבת / גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין