בימי שפוט השופטים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בימי שפוט השופטים

12 שיחות. אישים ומלחמות: אהוד, דבורה ברק וסיסרא, גדעון ומלחמותיו, יפתח כלוחם וכאב, שמשון: נביא, גיבור, שופט והולך אחר עיניו. פילגש בגבעה, מי אתה פנחס?

בימי שפוט השופטים

שופטים מבוא
 
שופטים ג: אהוד בן גרא
 
שופטים ד-ה: דבורה ברק וסיסרא
 
שופטים ו: גדעון
 
שופטים ז: הקרב נגד מדין
 
שופטים ח: משבר ביחסי גדעון וישראל
 
שופטים יא: יפתח ומלך בני עמון
 
שופטים יב: יפתח בתו ואישיותו
 
שופטים יג-טז: שמשון - שופט או גיבור
 
שופטים יז: פסל מיכה
 
שופטים יט: פלגש בגבעה
 
שופטים כ: מי אתה פנחס בן אלעזר
 

לשאלות ותגובות בנושא פודקאסט-דעת לחץ כאן