ספר הושע - נבואות ערב חורבן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ספר הושע - נבואות ערב חורבן

18 שיחות. המעשים הסמליים, האישה, תרפים, אהבת בשר או אהבת ה'? חסד ולא זבח, הבן יקיר לי אפרים, ביכורי תאנים, הפטרות בטעמים. חלוקת הפרקים במקרא.

ספר הושע -  נבואות ערב חורבן

1 הושע א - מי אתה הושע

 

 

2 הושע ב שני נביאים הניבאים ערב החרבן

 

 

3 הושע ב - הפטרת במדבר בטעמים

 

 

4 הושע ג - אהבת בשר ואהבת ה'

 

 

5 הושע ג - מהם התרפים

 

 

6 הושע ד - חבור עצבים אפרים, הנח לו

 

 

7 הושע ה - רמיזות היסטוריות בנבואת הושע

 

 

8 הושע ו - כי חסד חפצתי ולא זבח

 

 

9 הושע ז - ולא זעקו - לי יזעקו

 

 

10 הושע ח - אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו

 

 

11 הושע ט - בכורי תאנים ומשמעם

 

 

12 הושע י - מימי הגבעה חטאת ישראל

 

 

13 הושע יא - אפרים - הבן היקיר

 

 

14 הושע יא - הפטרת ויצא לספרדים

 

 

15 הושע יב – יד - הפטרת ויצא לאשכנזים, קריאה בטעמים

 

 

16 הושע יג - זובחי אדם עגלים ישקון

 

 

17 הושע יד - הפטרת שבת שובה

 

 

18 הושע יד - על חלוקת הפרקים במקרא

 

 לשאלות ותגובות בנושא פודקאסט-דעת לחץ כאן