עיון במזמורי תהילים מאת פרופ' יהודה איזנברג, ובהשתתפות ד"ר יהושע רוזנברג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עיון במזמורי תהילים מאת פרופ' יהודה איזנברג, ובהשתתפות ד"ר יהושע רוזנברג

חלק ב: פרקים עג-סוף

עיון במזמורי תהילים  מאת פרופ' יהודה איזנברג, ובהשתתפות ד"ר יהושע רוזנברג

תהלים ע"ג – הצדק בעולם - ד"ר יהושע רוזנברג

 

תהילים ע"ד - עבר, הווה ועתיד

 

תהלים ע"ח - בני אפרים נושקי רומי קשת

 

תהלים פ"ה - חסד ואמת

 

תהלים פ"ז - ולציון יאמר איש ואיש ילד בה

 

תהילים פ"ט - מצאתי דוד עבדי – בשמן קדשי משחתיו

 

תהילים צ"א - רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה

 

תהלים צ"ב – מזמור שיר ליום השבת

 

תהלים צ"ג - ה' מלך גאות לבש

 

תהלים צ"ד - ויכוח בין משורר התהלים לרשעים-עליזים

 

תהלים צ"ח – שירו לה' שיר חדש

 

תהלים ק - שמחה ורעדה

 

תהלים ק"ב - תפילת העני

 

תהילים ק"ד - מעשי בראשית במזמורי תהילים

 

תהלים קי"ג – פתיחה להלל המצרי - ד"ר יהושע רוזנברג

 

תהלים קי"ד – בצאת ישראל ממצרים - ד"ר יהושע רוזנברג

 

תהילים ק"כ – הצילה נפשי משפת שקר

 

תהילים קכ"ח - יברכך ה' מציון, וראה בטוב ירושלים

 

תהילים קל"ג - שבת אחים גם יחד

 

תהילים קמ"א - משאת כפי מנחת ערב

 

תהילים קמ"ט - לעשות נקמה בגוים