ירמיהו ותקופתו - פרופ' יהודה איזנברג בהשתתפות ד"ר י.צ. מושקוביץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ירמיהו ותקופתו - פרופ' יהודה איזנברג בהשתתפות ד"ר י.צ. מושקוביץ

41 שיחות. התקופה, נבואות אמת ושקר, בעיות פוליטיות, משפט הנביא, מכירת השדה בעת המצור, הנביא כפוליטיקאי: היחס לבבל, ויכוחים תיאולוגיים עם ישראל, החורבן.

ירמיהו ותקופתו - פרופ' יהודה איזנברג  בהשתתפות  ד"ר י.צ. מושקוביץ

ירמיהו 1 פרק א דמותו של ירמיהו

 

ירמיהו 2 פרק ב מה מצאו אבותיכם בי עול

 

ירמיהו 3 פרק ב האבות והמנהיגים

 

ירמיהו 4 פרק ד מדוע נביאי השקר משכנעים?

 

ירמיהו 5 פרק ה קיום העולם כעדות לקיום בורא

 

ירמיהו 6 פרק ו ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב

 

ירמיהו 7 פרק ו לבונה משבא תבוא / ד"ר י"צ מושקוביץ

 

ירמיהו 8 פרק ז ופרק כו היכל ה' המה

 

ירמיהו 9 פרק ט בזאת יתהלל המתהלל

 

ירמיהו 10 פרק ט בין בדידות לחיי חברה

 

ירמיהו 11 פרק י אותות השמים וההורסקופ

 

ירמיהו 12 פרק י נבערו הרועים - וכל מרעיתם נפוצה

 

ירמיהו 13 פרק יא שמעו את דברי הברית

 

ירמיהו 14 פרק יב הצדק האלוהי בניהול העולם

 

ירמיהו 15 פרק יג משמעותם של המעשים הנבואיים

 

ירמיהו 16 פרק יד העם שאהב לנוע

 

ירמיהו 17 פרק טו היחס בין ירמיהו למגילת איכה / ד"ר י"צ מושקוביץ

 

ירמיהו 18 פרק טו מיהי יולדת השבעה?

 

ירמיהו 19 פרק טז נבואות תוכחה ונחמה

 

ירמיהו 20 פרק יז דמותו של הבוטח בה'

 

ירמיהו 21 פרק יח איך ידע העם מי מדבר בשם ה'?

 

ירמיהו 22 פרק ח ופרק יט עבודת המולך בגיא בן הינום

 

ירמיהו 23 פרק יט עבודת הקורבנות והמזבחות

 

ירמיהו 24 פרק כב,ב שלום בן יאשיהו / ד"ר י"צ מושקוביץ

 

ירמיהו 25 פרק כב,יח-ל ירמיהו ויהויכין / ד"ר י"צ מושקוביץ

 

ירמיהו 26 פרק כג כיצד יובחן האמת מן השקר?

 

ירמיהו 27 פרק כד דימוי התאנים הטובות והרעות

 

ירמיהו 28 פרק כה ופרק כז איך להתייחס לבבל?

 

ירמיהו 29 פרק כח ירמיהו וחנניה - הקרב האחרון

 

ירמיהו 30 פרק לא הד לתוכחה בדברי ירמיהו

 

ירמיהו 31 פרק לב מכירת השדה לחנמאל

 

ירמיהו 32 פרק לו המגילה שכתב ירמיהו

 

ירמיהו 33 פרקים לז-לח צדקיהו - לדמותו של מלך חסר אופי

 

ירמיהו 34 פרקים לט-מ עבד מלך וגדליה בן אחיקם

 

ירמיהו 35 פרק מא מים רבים אשר בגבעון

 

ירמיהו 36 פרק מב ויהי מקץ עשרת ימים

 

ירמיהו 37 פרק מד ויכוח תיאולוגי בין ירמיהו לנשים במצרים

 

ירמיהו 38 פרק מה ירמיהו וברוך בן נריה

 

ירמיהו 39 פרק מו הקרב בכרכמיש על נהר פרת

 

ירמיהו 40 פרק מז מי היו הפלשתים?

 

ירמיהו 41 פרק מח ישראל ומואב