המשפחה בישראל / פרופ' יהודה איזנברג - עורך ומרצה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

המשפחה בישראל

סקירות על הנושאים המרכזיים בהוויית המשפחה: מעמד האשה במהלך הדורות, נישואין וגירושין, בעיות חדשות בתחומי האישות, יחסי חוק והלכה.

מחבר: פרופ' יהודה איזנברג - עורך ומרצה

תוכן המאמר:
24 שיחות; המיניות - חרפה או קדושה?; חובות וזכויות בני הזוג; פרופ' יצחק כהן: חוקי נישואין וירושה; חינוך מיני: פרופ' שטינברג והפסיכולוג ד"ר ברוך כהנא; אלימות; סנקציות לסרבן גט; פרופ' שולמית ולר: האשה בתקופת המשנה והתלמוד; חוק שווי זכויות האשה ; בג"ץ בבלי: בית המשפט מול בית הדין ; הלכת השיתוף ותגובת הדיינים דיכובסקי ושרמן; רכוש המשפחה: הלכה וחוק; ירושה: הדיין אליהו היישריק.

המשפחה בישראל

0. על הקורס, תכניו והמשתתפים בו.

 

1. הקדמה, אירוסין, מעמד הרב, איחוד הארוסין והנישואין. מנגינה

 

2. אהבה וזוגיות, שני דגמים של זוגיות בסיפור הבריאה – סולובייצ'יק, זוגיות במדרשי חז"ל, יחסי אישות - חרפה או קדושה?

 

3. נישואין וכתובה, הצד הכספי של הנישואין, כתובה. מנגינות

 

4. שלום רוזנברג, היהדות והאהבה: האהבה והחוק, טהרת המשפחה, אהבת ה'

 

5. חובות וזכויות בני הזוג לפי הכתובה וההלכה. מיכאל ויגודה – ירושת האשה

 

6. פרופ' יצחק כהן - נישואין אזרחיים, איך נכנסים אליהם ואיך יוצאים מהם

 

7. חינוך מיני. פרופ' אברהם שטינברג: השקפת היהדות על החיים המיניים. ברוך כהנא: עצמת המיניות. מטרת המין ביהדות, הגבלות בקשר האישי

 

8. משפטו של שמואל אבן תיבון ופסק דין בית הדין הגדול בנישואי ספק

 

9. פרופ' שולמית ולר - ממריבה להשלמה בתקופת המשנה והתלמוד

 

10. שני פסקי דין על אלימות במשפחה, והליך הטלת סנקציות על הבעל

 

11. מבטו של דיין: מתי בית הדין מטיל סנקציות על סרבן גט?

 

12. פרופ' שולמית ולר - המשפחה בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד

 

13. פרופ' שולמית ולר - מונוגמיה, כבוד האשה, הורים וילדים, ירושה אלמנה ויתום

 

14. תקנות להגנת המעמד הכלכלי של האשה. מוהר, כתובה, נכסי מלוג וצאן ברזל, איני ניזונת ואיני עושה, ירושת הבנות

 

15. תקנות ירושה לטובת הנשים: כתובת בנין דכרין, שטר חצי זכר, תקנות רבנו גרשום, שו"ם טוליטולה, מולינה ואלידוליד, פאס. זכויות האלמנה, חוק שווי זכויות האשה תשי"א 1951

 

16. בגץ בבלי: נקודת השבר בין בית המשפט לבית הדין. קטעים מן הבג"ץ, הלכת שיתוף הנכסים וחוק שיווי זכויות האשה, והשפעתם על בתי הדין

 

17. הלכת השיתוף – הרב דיכובסקי: מתי יש לציית לחוק המלך? 'הלכת השיתוף' מעוגנת במנהגי ישראל

 

18. הלכת השיתוף – הרב שרמן: בית הדין כפוף רק לדין התורה, דינא דמלכותא ו'מנהג' תקפים רק כשהם מוסכמים על הכל

 

19. מבטו של דיין: שיווי זכויות האיש והאישה בפסיקת בית הדין

 

20. רכוש המשפחה – הלכה מול חוק. זכות האשה ברכוש, בתי דין ובתי משפט לענייני משפחה, תפיסות עולם שונות, חלוקת נכסים, עצמאות בתי הדין, מאמר הרב דייכובסקי.

 

21. דיני ירושה, שיטות ירושה, ירושה לפי ההלכה, המצב החוקי היום. הרב אליהו היישריק.

 

22. פרופ' יצחק כהן: בין דיני משפחה לדיני ירושה בישראל. [כתובה או מחצית נכסים. איזון משאבים]

 

23. צוואה כהלכה במשפט העברי: סדר הירושה, שינוי מסדר הירושה, צוואה, העברת נכסים שלא לפי סדר הירושה: אודיתא, מתנת בריא, מתנה טמירתא, מתנה לאשתו

 

24. פרופ' יצחק כהן – שתי הרצאות על ירושה