נתיבות המשפט

ספרו של ר' יעקב מליסא (המאה ה-18-19). הספר מחולק לשניים: "ביאורים" ו"חידושים". ה"נתיבות" מרבה לחלוק על "קצות החושן", ובעל קצות החושן ענה לו בספר "משובב נתיבות". ספר זה התפשט לימודו מאוד בישיבות.