מגדים גיליון ב

תקציר
תורת התעודות של בעל "שאגת אריה"
איסור טומאה בתורה
בין שופטים לשמואל
תגובה
תגובה
תגובה