מגדים גיליון ז

תקציר
הסיסמה השלישית - עיון בתחילת פרשת וארא
משא אגג - חטא שאול בעמלק
ביקורת ספרים