מגדים גיליון ח

תקציר
היום השמיני ויום הכיפורים
הגפן ושיר הכרם במקורות
עיונים בפירושי ר' יוסף נחמיאש
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע
אגב קריאה