מגדים גיליון יא

תקציר
בריאת שמים וארץ
אל נכון - איזהו הפירוש הנכון?
על הספקות ועל החומרות