מגדים גיליון יז

תקציר
"הארץ" ו"ארץ כנען" בתורה
עוד על זמן מתן תורה
הערה
קודש
הערה במגילת רות