מגדים גיליון יח-יט

תקציר
ר' ברוך ברמן ז"ל
כתבו לכם את השירה הזאת
'ברכה' ו'קללה' בספר איוב
מגילת בת-שבע