מגדים גיליון י

תקציר
מקראות שיש להם הכרע
עוד על "אל נכון"
חומש הפקודים
תגובה לתגובה
מפתחות למגדים א-י