מגדים גיליון כב

עץ הדעת
הממשלה הראשונה
משה - הילד והאיש
ידי משה
פרשת סוטה
ירמיהו כנביא לגויים
פרשת דוד ובת שבע
פרשת דוד ובת שבע
חגי וזכריה, בית שני וחג החנוכה