מגדים גיליון כה

תקציר (עברית, אנגלית בסוף)
פרשיות יצחק
חידה ופשרה
סיפור יהוא ושאלת המסר הכפול
בני הרכבים ובני עלי
תגובה למאמר "איפה ואיפה"
מפתחות למגדים א-כה