מגדים גיליון לג

תקציר (עברית, אנגלית בסוף)
שאילת כלי כסף וכלי זהב
סוסים וחרשים
האם התנ"ך 'היה'?
בין אמונה לביקורת