גיליון יז | אלול תשפ"א
גיליון טז | אלול תש"ף
לרכישה - 40 ש"ח
גיליון טו | תשרי תש"ף
לרכישה - 50 ש"ח
גיליון יד | חשוון תשע"ט
לרכישה - 50 ש"ח
גיליון יג | תמוז תשע"ז
לרכישה - 50 ש"ח
גיליון יא | תשע"ו
אזל
אודות כתב העת
'עתר' הנו כתב-עת צעיר ואיכותי היוצא ביוזמת החוג לספרות במכללת הרצוג וכולל שירה, פרוזה, כתיבה מסאית ומלווה באמנות פלסטית. כתב העת אוגד מיצירתם של כותבים צעירים וותיקים ממגוון עולמות ושואף לגעת ברובדי העומק של ההתרחשויות והזרמים המחוללים את החיים הפרטיים והציבוריים בארץ תוך התכוונות לנושאים אקטואליים, רלבנטיים, לעתים 'בוערים' מחיי התרבות והחברה בארץ. נושאים כמו - ארץ ישראל, תיקון, חסד ודין, 'דרך גבר' - על החוויה והתודעה הגברית בעידן הנשיות העולה, 'לבדו' – על מצבי לבדיות של האדם בעולם פוסט-מודרני ואינטרנטי, ועוד. זוהי למעשה הצפה של נושאי עומק בספרות אל פני השטח של היצירה העכשווית, ודיבוב של איזורים שתוקים המבקשים ביטוי. כתב העת 'עתר' נוסד בתש"ע על ידי החוג לספרות במכללת הרצוג, לאחר מכן קיבלנו פניה להוות אף את המשכו של כתב העת הוותיק 'מבוע'.