מראה הכהן הגדול בבגדיו

לחץ על פריט כדי לראות אותו בהגדלה