קיר רוחב של המשכן (מערבי)

לחץ על הקיר כדי לראות את מבנה הקרשים