העורך:

פרופ' יהודה איזנברג, פרויקט תכניות לימודים, אוניברסיטת בר-אילן.

המחברים:

גיטה קליינרמן ויהודה איזנברג

יועצים מדעיים בתנ"ך

פרופ' עמוס פריש, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן
הרב יצחק ברקוביץ, האגף לפיתוח ולתכנון תכניות למודים.

יועצים מדעיים בחינוך מיוחד

פרופ' שלמה קניאל, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
גב' יערה חלמיש, הפיקוח על החינוך המיוחד.
עריכה לשונית: דליה לאופר ומאירה הס
ציורים: נורית צרפתי

ספר הלימוד

עיצוב: שרונה אשכנזי
עטיפה: אביגיל דורה

תקליטור ואתר אינטרנט

תכנות התקליטור: שלומית רוזנברג
גרפיקה ממוחשבת: אביגיל דורה
קריאה בטעמי המקרא: ישי רוזנברג
אתר אינטרנט: ענת מעוז

ועדת הליווי

פרופ' עמוס פריש, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן - יו"ר;
ציפי באב, האגף לפיתוח ולתכנון לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט - מרכזת הוועדה; ורדה אדלר - מורה; הרב יששכר גואלמן - מפמ"ר לתנ"ך ממ"ד; פסיה קלרמן - מורה; ד"ר יהושע רוזנברג - מינהל החינוך הדתי, משרד החינוך - מתאם תכניות לימודים.

המורים שהשתתפו בניסוי הספר

אורית שטייף, ביה"ס הממ"ד הרובע, ירושלים
אילה מאליק, ביה"ס מימון, ירושלים
אסתר כהן, ביה"ס הימלפרב, ירושלים
אתי מדר, ביה"ס במעלה, פתח תקוה
ורדה אדלר, ביה"ס הממ"ד רמות א, ירושלים
לאה איזנמן, חטיבת סביונים, ראש העין
לאה בן יצחק, ממ"ד רמות א, ירושלים
מיכל שרייבר, חטיבת שלום, פתח תקווה
מימי כהן, ביה"ס תדהר, ירושלים
מלכה פרידמן, מדריכה בביה"ס במעלה פתח תקווה
נוגה משיח, ביה"ס הממ"ד בית הכרם, ירושלים
שמחה לוי, ביה"ס מורשת, נתניה.

הערכה "בימי יהושע" כוללת:

ספר לתלמיד ומדריך למורה;
תקליטור הכולל חומרי למידה, מצגות, קריינות ומשחקים;
אתר אינטרנט ייעודי שכתובתו: www.daat.ac.il/yehoshua.