Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר

דעת - חדש באתר
19/01/2021  דחיית סידור הגט לפרק זמן מוגבל לשם קידום ההליך הרכושי עוד טרם הגט / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
19/01/2021  המלצה לגט בכפוף לפיצוי גירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

18/01/2021  החזר מתנות / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

17/01/2021  פודקאסט דעת עלה לאוויר. קורסים חינמיים בחינוך, חוק, יהדות ורוח. לבחירתכם. קורסים נוספים יתוספו בקרוב.

 

14/01/2021   ייחוד דמי הוצאות משפט שנפסקו לבא כוח הזוכה בהם ולא לנושיו של הזוכה / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

 

13/01/2021  חיוב בן זוג המתגורר לבדו בנכס המשותף לאחר הגירושין בדמי שימוש אימתי / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
13/01/2021  חיוב אשה בגט למי שעבר ונשא אשה שניה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
13/01/2021  ביטול אישור יהדות לאחר שהתגלו ראיות חדשות לסתירתו / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה

 

04/01/2021  מזונות ילדים המתנכרים לאביהם / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
04/01/2021   מוחזק בכהונה המבקש לישא גיורת על יסוד דברי אימו כי נבעלה לגוי ונתחללה מן הכהונה / פסק דין בערעור מבית הדין הגודל בירושלים

 

03/01/2021  חיוב כתובה למרות הודאה במעשי כיעור וראיות נסיבתיות להם / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירולשים
03/01/2021  הסכם עמום שלפיו יהיו זכויות הצדדים ברכוש ''לפי דין תורה'' שאושר / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
03/01/2021  חיוב כתובה על סמך הרשעה בבית משפט / פסק דין מבית הדין האזורי באריאל
03/01/2021  חיוב כתובה במעשה כיעור וגדריו / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה
03/01/2021  היתר עגונה שבעלה היה במטוס שהתרסק / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה

 

24/12/2020  על ה' תראל / ד"ר דינה לוין

 

21/12/2020  היסודות ההלכתיים לייצוג בידי מורשה מעלתו וחסרונו וחובות המייצג; / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

15/12/2020  סמכות ביה''''ד הרבני לדון במזונות ילדים לאחר פסיקת ביהמ''''ש העליון בבע''''מ / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
15/12/2020  כללים בפרשנות שטר (והסכם ממון) / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

07/12/2020  חיוב בקנס והוצאות למפריע ומשבש את מהלך הדיון / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

06/12/2020   השבחת והגדלת נכס משותף מכספי האיש המגדילה את חלקו או מזכה אותו בהחזר הוצאותיו וטרחת / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
06/12/2020  גירושין, חלוקת רכוש - כריכה, צווי הגנה / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה
06/12/2020  זכות האשה להרחקת הבעל מזונות ומדור לאשה שהרחיקה את בעל / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה

 

01/12/2020  כינוס נכסים תפקיד בית הדין סמכותו ואחריותו בכלל ונוכח עמדות נושי הצדדים וחשש לקנוניה בפרט / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירולשים
01/12/2020  בקשת פסלות בעילות מופרכות שנועדה לעכב את ההליך השיפוטי / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
01/12/2020  תנאי מתן צו הרחקה ללא דיון ובדן יחיד מגבלותיו ובטלותו אם סטה מהן / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
01/12/2020  פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ה / גורביץ ראובן
01/12/2020  פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ד / גורביץ ראובן
01/12/2020  פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ג / גורביץ ראובן
01/12/2020  פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ב / גורביץ ראובן
01/12/2020  פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב'' – אות א / גורביץ ראובן

 

30/11/2020  הסמכות בכריכה לתביעת ''שלום בית ולחילופין גירושין'' ואובדנה משנפסק שלום בית / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
30/11/2020  ביטול הוצאות אישיות שהושתו על עו''''ד בשל השתתן בדן יחיד ובלי התראה וזכות טיעון ובשל העדר צידוק להן / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

24/11/2020  דחיית בקשת תובעת לשיתוף ספציפי בדירה הרשומה על שם הנתבע / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

17/11/2020  נכס שחלקו מומן ממתנות אבי האישה שנטען כי יש לראותן כ''מקח טעות'' נוכח יחס האיש לאשתו / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

16/11/2020  חלוקת דירת בני זוג והשלכותיה על חיוב הכתובה / קונטרס מאת הרב שניאור פרדס אב"ד נתניה
16/11/2020  יהדותם של בני הכפר אילינקה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
16/11/2020  קביעת זרם חינוכי שבו ילמדו ילדים שהוריהם חלוקים בדעותיהם / פסק דין מבית הדיןה גדול בירושלים

 

12/11/2020  בור הסירה ושירים נוספים / ד"ר אסתר קאפח
12/11/2020  שירים חדשים / שרה זמירה איזקס
12/11/2020  בלעדיך אני לא שווה / אסתר ויתקון
12/11/2020  בג"ץ הנו מוסד להפעלת הדינים ולא לעשיית צדק / י' זמיר
12/11/2020  הוראות לימים נוראים שנת תרצ"ה בק"ק פוזן - [במגפת כולרע] / הרב משה אויערבך

 

11/11/2020  דרי ''מורדת''; היחס בין דינה לדיני ''אשה רעה'' ו''יצאו הגירושין ממנה'' / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול ביורשלים
11/11/2020  הפחתת מזונות בשינוי נסיבות חלוקת מענק קורונה / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון

 

10/11/2020  פשרה שלא מן הדין בחיוב כתובה / פסק דין מבית הדין האזורי בבר שבע
10/11/2020  תביעת מזונות רטרואקטיבית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

09/11/2020  מרקם חיי הקהילה היהודית במזרח אירופה טרום השואה (א) - בעלי מלאכה בקיהלה היהודית / המכון ללימודי השואה ע"ש ח. אייבשיץ

 

05/11/2020  מזונות אשה על פי הסכם גירושין כשחזרו ונישאו על סמך הסכם אחר / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
05/11/2020  חיוב כתובה נוכח סירוב האיש לוויתור על סודיות שיאפשר את בירור האמת בנוגע לסיבת עזיבת האישה את הבית / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

02/11/2020  הסמכות להפחית מזונות שנפסקו בין שינוי נסיבות לשינוי הרכב ועמדות הדיינים / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

חדש באתר מחודשים קודמים

 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות