Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר

דעת - חדש באתר
11/04/2019  בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע הרכב יוחסין

 

08/04/2019  ה''קרע'' ומועדו, פערי מוניטין אישי וכוונת שיתוף – מהות, מדדים ודרכי חישוב / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
08/04/2019   תוקף הסכמה לחוות דעת שמאית משהוכחה גמירות דעת ומשפעלו הצדדים לפיה אף טרם הבשלת חוזה מכ / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

07/04/2019  העמדת כתובה הנקובה ב''מאתיים זקוקין'' על כפל הסכום המינימלי לפרנסת אדם יחיד לשנה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
07/04/2019  החזר מזונות שהוונו ושולמו מראש בעת חלוקת הרכוש נוכח שינויי משמורת / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
07/04/2019  נאמנות אישה על מרידת בעלה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
07/04/2019  הדדיות בבושת דברים - עמנואל נהון / גליונות פרשת השבוע משרד המשפטים
07/04/2019  יחסי החמות וכלתה ותוצאותיהם המשפטיות - אביעד הכהן / גליונות לפרשת שבוע - משרד המשפטים

 

04/04/2019  צו איסור העסקה באגד כהרחקה דר''''ת / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

28/03/2019  עדיפות לימודי קטין במוסד שליבו חפץ, אף שרמתו הדתית פחותה, על ישיבתו בטל בשל התנגדות האב לכך / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול ביורשלים
28/03/2019  איום בתלונה שהביא לעזיבת הבעל את הבית המשותף – מתי יגרור את חיוב האישה בדמי שימוש? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
28/03/2019  משמורת שאינה משותפת למרות זמני שהות שווים – בין זמני שהות לשוויון באחריות ההורית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

26/03/2019   חיוב כתובה במרידה הדדית שבאשמת הבעל, חיובה וחיוב מזונות מן העיזבון למרות המרידה – אם מת הבעל קודם לגירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
26/03/2019   אלימות ופחד, מאיסות שמחמתם, פירוד ממושך וחוסר סיכוי או נכונות לשלום בית כעילות לחיוב גט; נאמנות תסקירי רווחה לעניין זה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
26/03/2019  עורך: גדעון רפאל בן מיכאל / התמודדות של יהודים עם דילמות מוסריות בשואה

 

25/03/2019  נשא בתולה ונמצאת בעולה הפלה יזומה שנעשתה שלא ברשות הבעל / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
25/03/2019   גירושי אישה שלא מרצונה בשל הודאה בבגידה, מעשי כיעור, פירוד ממושך ומרידה הדדית – משמעות ההודאה ודברי הבעל בעניינה אל מול חרם דרבנו גרשום; ניצול החרם לנקמנות וסחיטה למרות אי־רצון האישה בבעלה; מהימנות מסמכי בית המשפט / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

24/03/2019   חשש אימוץ ושלילתו – אי ־ נאמנות סבתא לפסול את צאצאיה, חזקת כשרות ובחינת הפרשנויות האפשריות לאיחור בהנפקת תעודת לידה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
24/03/2019  השבת טבעת קידושין, הטלת נזקי הפרת חוזה על הגורם לה והחב בהם על פי החוזה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
24/03/2019  הרב אברהם סתיו / חובת אלמנות וגרושת בכיסוי ראש
24/03/2019  הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו / השתתפות בחתונה המנוגדת להלכה
24/03/2019  שמואל דוד / נישואין לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
24/03/2019  הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטיין / הריון בסיכון גבוה - מדריך הלכתי רפואי
24/03/2019  הרב דוד סתיו / עקרונות בתכנון היקף המשפחה

 

19/03/2019  פירוש רבי עמנואל בן שלמה על שיר השירים / עמנואל הרומי
19/03/2019  פירוש המראות הצובאות לחמש מגילות / רבי משה אלשיך

 

18/03/2019  הנקה – ראיה ללידה השוללת סברה שהמבקשת אומצה בשל קושי להרות וללדת / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה
18/03/2019   האשמה בבגידה – האוסרת אישה לבעל המאשים ומחייבת בגט, ושתיקתה – האם כהודאה היא? תביעת שלום בית – כנותה וסיכוייה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
18/03/2019  ביטול צו עיכוב יציאה לאחר נישואין וגירושין פרטיים / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
18/03/2019  התחייבות למחילת כתובה – המחייבת היא? באלו תנאים ומכוח מה? / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

17/03/2019  דחיית בקשת התובע לסגירת התיקים שהוא פתח / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
17/03/2019  המחייבת מצוות ''והגדת לבנך'' את שהיית הילדים בליל הסדר עם אביהם דווקא? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
17/03/2019  מניין השנים בספר שמואל / הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ

 

14/03/2019  נישואין חד מיניים, הורות חד מינית ואימוץ / ז'יל ברנהיים, הרב הראשי לצרפת

 

11/03/2019  לא תתורו - חינוך בעניינים צנועים / יהודה ברדס

 

07/03/2019  זאב לבנוני - חוזר ושונה - דרכי חזרה וסיכום למשניות סדר מועד

 

06/03/2019   כתובה שלא ברור אם נכללה בפסק דין קודם שבוצע מכבר; העדר כוונת שיתוף בנכס בחיי מריבה והפרדה רכושית על אף סיוע בבנייתו / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

26/02/2019  טענה לביטול הסכם עקב היותו פיקטיבי, התחייבות לשלם נזק שאינו מחייב תשלום מן הדין – תקפה או נידונה כהתחייבות בטעות? / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
26/02/2019  תוקף הסכמות בענייני קטין – ולרבות בעניין הסמכות לדון בעניינו – טרם לידתו, משמעות ההסכמה לגישור בענייני קטינים והשלכתה לסוגיית הסמכות / פסק דין מבית הדין האזורי בתלא אביב יפו
26/02/2019  התניית גירושין כדרישת הבעל, לאחר פירוד ממושך שבעטיו ובאשמתו, בפיצוי האישה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
26/02/2019   מחלת נפש ותלונות שווא, לפי הנטען, בגינה – האם ומתי יפטרו מכתובה משום שהגירושין ''יצאו ממנה'', משום ''עוברת על דת'' או משום ''מקח טעות'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
26/02/2019  פגיעה בפרטיות צדדים וצד ג'' לשם בירור האמת והכרעת הדין – איסור, רשות או חובה – כללים, סייגים ויישום / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

25/02/2019  שלמה לוי / סיכומי הלכות משולחן ערוך אבן העזר

 

21/02/2019  מאסר נשים / אביעד הכהן
21/02/2019  "רוּבָּא" ו"ראיה סטטיסטית גרידא" / מיכאל כהן

 

19/02/2019  הגדרת חובת ''די מחסורם'' במזונות ילדים / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
19/02/2019  דחיית תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענת כפייה / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
19/02/2019  שמואל א, פרק כד: שאלות / עדן ברוך

 

17/02/2019  חלוקת דירה שהורי הבעל רשמו על שמו / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
17/02/2019  ביטול מזונות חתימה על הסכם גירושין בטענה שהחותם היה תחת השפעת סמים / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
17/02/2019  הפקדת ערבות להוצאות כתנאי לשמיעת ערעור – יסוד הדרישה ככלל ושיקוליה בכל מקרה לגופו / החלטה מבית הדין הגדול ביורשלים

חדש באתר מחודשים קודמים

 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות