ויתן ה' את לכיש ביד ישראל וילכדה... ויכה לפי חרב (פרק י, לב)