ולכלב בן יפונה נתן... את
קרית ארבע... היא חברון
(פרק טו, יג)