book-pic
רבנו סעדיה גאון - האיש ומפעלו הספרותי

100 עמודים
קטגוריה: פילוסופיה
הוצאה: המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה תשל"א
מחבר: שמחה בונים אורבאך

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

סיכום שיטתו של רס"ג וסיכום הספר אמונות ודעות

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע