book-pic
ספר ברוך ב

15 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
ברלין 1833 * דעת 2015
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
עורך: יהודה איזנברג
מתרגם: שלמה במ'' ליב פלעסנער

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

ספר ברוך - ספר חיצוני,אפוקריפי יווני, המיוחס לברוך בן נריה. בסוף המאה ה-19 תורגם החלק השני מספר ברוך עם עוד ספרים חיצונים מיוונית לעברית ע"י יצחק זעקיל פרענקיל בשם "כתובים אחרונים". שלמה פלעסנער חירגם את שני החלקים בספרו "נוזלים מן לבנון", ברלין 1833. במהדורה זו הוספנו כותרות לנושאים שבספר. הכותרות מובאות בסוגריים מרובעים.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע