book-pic
פרשת בראשית בפירושו של אברבנאל
הבריאה, גן עדן ואדם וצאצאיו
345 עמודים
קטגוריה: תנ"ך
הוצאה: דעת * תשע"ה
עורך: זהבה גרליץ ויהודה איזנברג

הורד ספר בפורמט PDF


דון יצחק אברבנאל נודע כפרשן המקרא וכפילוסוף. בפירושו לפרשת בראשית, מיזג את שתי תכונותיו אליה, וכתב ספר מופלא המנתח את תורת הבריאה. הוא מסכם את דעות הפילוסופים שקדמו לו, מתווכח או מסכים אתם, ולבסוף מציג את עמדתו הוא. כך עושה הוא בפרשת האדם בגן עדן, ובתיאור תולדות אדם שבפרשת בראשית.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע