book-pic
מאמר קידוש השם

15 עמודים
קטגוריה: ספרות חז"ל

מחבר: רבי משה בן מימון

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

תגובת רמב"ם לדברי חכם שכתב לאנוסים כי אם אמרו בפיהם כי מוחמד הוא הנביא – עזבו את דת ישראל ואסור להם לקיים עוד מצוות. רמב"ם תוקף אותו בחריפות, ומציין שאין עונש על מי שלא קידש את השם, ובמקרה הזה אסור ליהרג, ועדיף לומר בפה את שהמוסלמים דורשים לומר.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע