המתת חסד


מבוא כללי
הנושא המתת חסד עוסק בשאלה הקשורה ליסוד קיומו של האדם: באיזו מידה האדם "שייך" לעצמו או לחברה שהוא חי בה, ובאיזו מידה הוא יכול לשים קץ לחייו, או לחיי זולתו - אם האחר מסכים לכך.
במסגרת דיון בנושא זה הובאו כאן דעות מגוונות, המכניסות את הנושא למסגרת הלכתית ומשפטית, מוסרית וחברתית.

תוכן העניינים:
1.
מתוך הספר מבצע T4, מאת שמעון זקס
קטע, המתאר את עמדת הנאצים כאשר החליטו על המתת חסד של מפגרים וחולים, והביסוס האידיאולוגי למעשה זה.

2. בג"צ בעניין גדעון נקש
חולה סופני שמשפחתו הגישה תביעה לבית המשפט לחייב את הרופאים לנתק אותו ממכונת הנשמה, ולתת לו תרופות מהם ימות, והחלטת בית המשפט.

3. לרפא בלבד, מאת הרב ישראל מאיר לאו
מאמר של הרב ישראל לאו, בעניין גישת ההלכה לגבי סמכותו של הרופא ביחס לחולה.

4. על "המתת חסד" מאת ישעיהו ליבוביץ
מאמר של ישעיהו ליבוביץ השולל באופן נמרץ המתת חסד, ומתאר את ה"מדרון התלול" הצפוי למי שמוכן לעסוק בהמתת זולתו.

5. ישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא הצעת חוק טיפול רפואי (זכות לסייג)
דיון בישיבת ועדת הרווחה של הכנסת, כאשר הובא לדיון חוק המתיר לאדם לסייג את הטיפול הרפואי בו ולצוות על הפסקת טיפול בתנאים מסויימים.

6. לא בשליטתו הבלעדית של הרופא המטפל, מאת עו"ד יצחק חושן

מאמרו של עו"ד יצחק חושן, שהוא הלוחם הראשי למען המתת חסד בישראל.

7. לא תודה. אני כבר אמות לבד, מאת דן בן אמוץ

מאמר של דן בן אמוץ נגד המתת חסד.