דילמות ערכיות ברפואה

הרב יעקב אריאל / השיבוט וההלכה
פרופ' א. ס. אברהם / ניסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם
הרב זלמן נחמיה גולדברג / "סביב המוות" - שו"ת
השופט א. גורן / בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית
גבי גלסר / "ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה" - האמנם?
חיה גראוס / השתלות כבד באנגליה - מבט אישי
ר' חיים עוזר גרודז'ינסקי / ניתוח, שספק יועיל - ספק יחיש את המיתה
משפט המדענים - ערכי מוסר בתנאי חירום
עמירם דומוביץ / חייך או חיי חברך, חיי מי קודמים?
ד"ר מרדכי הלפרין / מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט
הרב עמנואל יעקובוביץ / נסיונות רפואיים בגוף החי
הרב ישראל מאיר לאו / חולה ALS המבקש להימנע מהנשמה מלאכותית
יעקב לוי / בדיקת תרופות חדשות לאור ההלכה
דוד מאיר / אין צורך באתיקה רפואית
הרב נ. צ. פרידמן / ניסויים מדעיים בבעלי חיים לאור ההלכה
אהרן קליינשפיז / החיוב להתרפא
הרב יעקב ריישר / תרופה, שספק תרפא - ספק תחיש את המיתה
נחום רקובר / שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'?
פרופ' אברהם שטינברג / תיכפול/שיבוט בני אדם
ד"ר דן שמואלי, הרב יגאל שפרן, ד"ר דוד פרנקל / השתלות אברים בעיני הרפואה, ההלכה והמשפט
המתת חסד (7מאמרים)
סודיות רפואית - מקורות לדיון (10 פרקים)
סיפורן של תאומות סיאם
שבועת אסף הרופא
תפילת יום-יום של רופא
אתיקה ורפואה - תמציות מספרות רפואית מקצועית
פרוטוקולים של הוועדה לבדיקת תרומת ביציות (מתוך אתר משרד הבריאות)
Siamese Twins - The Surgery: an Agonizing Choice - Parents, Doctors, Rabbis in Dilemma / Donald C. Drake
So One May Live / Rabbi Moshe Dovid Tendler, Ph.D.
Siamese Twins: Rav Feinstein's Ruling and the Subsequent Controversy / Mordechai Halperin, M.D.