קהילות אלטונה המבורג ונדסבק / שמואל חגי

קהילת אמשטרדם / פרופ' בנימין דה-פריס

קהילת בודפשט / ד"ר א. פירסט

קהילת בוקרסט / הרב ד"ר מנחם שפרן

קהילת ברלין / ד"ר פינחס רוזנבליט

קהילת וילנא / ד"ר ישראל קלויזנר

קהילת וינה / מ. אונגרפלד

קהילת ורשה / ד"ר אברהם רובינשטיין

קהילת טשרנוביץ

קהילת לבוב / א.מ. הברמן

קהילת לובלין / בצלאל לנדוי

קהילת לודז' / א.ז. אשכלי

קהילת מונקאטש

קהילת פראג / פרופ' ש.ה. ברגמן

קהילת פרנקפורט / ד"ר אליהו אויגן מאיר

קהילת פרשבורג / ישראל ארליך

קהילת קובנה / ראובן רובינשטיין

קהילת קרקוב / מאיר בוסאק

קהילת רומא / פרופ' שלמה סימונסון

קהילת ריגה / ש. דניאל