תופעת הירידה מהארץ של היישוב הישן

גדליה פנסטרהיים

עבודת גמר בהיסטוריה
נספחים


נספח א'1
זהו המכתב היחיד שמצאתי באוסף משפחת הירשענזאהן שנשלח מהרב חיים לאמו בעת שהותו בחוץ-לארץ. המכתב נשלח מקושטא, מקום מושבו הראשון של הרב חיים הירשענזאהן לאחר ירידתו מהארץ. המכתב קרוע, אך ממה שניתן להבין, במכתב זה מספר הרב חיים לאמו על געגועיו אליה, אל אביו, ואל הארץ. הרב חיים מבהיר כי מעולם לא העלה על דעתו להשתקע בחוץ לארץ וכן נותן כמה עצות בדבר שליחות משפחתית.

נספח ב'2
ההקדמה והעמוד הראשון של מכתבו3 של הרב חיים הירשנזאהן ששלח מדינאבורג לאביו בארץ. בהקדמה מספר חיים על מצבו ועל שמחתו בעקבות המכתב שקיבל מאביו. הרב חיים מזכיר גם מספר ספרים שעומדים לצאת בהוצאת דפוס ווילנא. החלק העיקרי של אגד זה הוא חידושי התורה אותם שלח הרב חיים לאביו בכדי שאביו יבדוק אותם ויעבור עליהם לפני שאלה יוצאו לאור. העמוד הראשון של חידושי תורה המצורף כאן הוא בנידון: למה אין מברכין על קריאת שמע.

נספח ג'4
מכתב תגובה ששלח הרב חיים הירשענזאהן בעת שכיהן כרבה של הובוקן בניו-ג'רסי לאחיו, הרב יהודה לייב הירשענזאהן, ששימש באותה העת רב בירושלים, בדבר סיוע ליישוב בירושלים שסבל באותה שנה מרעש אדמה. הרב חיים הירשענזאהן אומר במכתב שהוא טרם הצליח ליצור התארגנות כללית בקהילתו שמטרתה לעזור לנפגעי הרעש בירושלים, אך הוא מצרף עשרים וחמשה דולר עבור אחיו.

נספח ד'5
תעודת שד"ר שניתנה בידי יוסף יהודה בן הרב חיים משקלוב בשנת תרי"ד בשם היישוב בחברון בכדי לאסוף כסף עבור היישוב שהיה במצוקה כלכלית ובשבילו, לאחר שנקלע לקשיים מיוחדים באותה התקופה.

נספח ה'6
תעודת שד"ר שניתנה בידי אליהו יהודה בן יעקב שנשלח לארצות הברית בשנת תרי"ד בשם כולל פולאניא בכדי לאסוף כסף שיהווה תחלופה לדמי החלוקה שפסקו מלהגיע משטחי פולין ורוסיה בעקבות מלחמת קרים.7

הערות:1. אוסף משפחת הירשענזאהן. אצ"מ, AK 43/6.
2. שם.
3. המכתב עצמו הוא אגד של כ-8 דפים.
4. אוסף משפחת הירשענזאהן. אצ"מ, AK 43/6.
5. ארכיון המדינה, 160 פ/2846.
6. ארכיון המדינה, 160 פ/2846.
7. ראה בסקירה ההסטורית דלעיל.