תופעת הירידה מהארץ של היישוב הישן

גדליה פנסטרהיים

עבודת גמר בהיסטוריה

מתפרסם לראשונה באתר דעת תשס"דתוכן המאמר:

מבוא

המצב בישוב הישן

סוף המאה הי"ח ותחילת המאה הי"ט
רעידת האדמה הגדולה, ניפוץ החלום המשיחי והרעב בשנת תר"ו
אמצע המאה הי"ט
בתקופת העליות הציוניות הראשונות
מלחמת העולם הראשונה
בימי הממשל הצבאי הבריטי
הסיבות לירידה

ירידות תלויות בגורם האנושי
ירידות כפויות
ירידות מרצון

ירידות תלויות בבעיות שעה
כמות היורדים - יחידים או תופעה?

בעיית המקורות
יחידים או תופעה?
סוף המאה הי"ח ותחילת המאה הי"ט
תקופת רעידת האדמה הגדולה בצפת וניפוץ התקוות המשיחיות
אמצע המאה הי"ט
תקופת העליות הציוניות הראשונות
מלחמת העולם הראשונה
בימי הממשל הצבאי הבריטי

סיכום

ביבליוגרפיה

ארכיונים
עיתונים
ספרים ומאמרים

נספחים

נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'


תקציר:
נסיון להגיע להגדרה ברורה ככל שניתן בנוגע לסיבות הירידה שרווחו בקרב אנשי היישוב הישן ולאפיון סיבות אלה, כמו כן אני מקווה להגיע למסקנות כלשהן בנוגע להיקף הירידה בתקופות השונות של היישוב הישן.

מילות מפתח: ארץ ישראל, ישוב ישן, ירידה מהארץ.