מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 6

לתוכן הגיליון

אלול - תשרי תשנ"ה/ו

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

במכון:

*העבודות בבנין הקבע של המכון נמשכות, וכבר יצקו את הריצפה של המבנה.

 

במחלקה המדעית:

*בימים אלו מסתיימים סיורי פיקוח על ערלה וכלאים במספר משתלות. הפיקוח מסודר רק למשתלות שאין בהן שתילים שהוכנו בשמיטה באיסור. כאשר יושלמו סידרי הפיקוח יפורסמו שמות המשתלות המסודרות.

*בחווה בכפר דרום מתבצע ניסוי לבדיקת מידת ההשפעה של התפוררות הגוש  בהדרים במהלך השתילה. 

*במעבדה לחרקים מתבצעת עבודת סיכום של המימצאים שהצטברו עד כה. תוצאות הבדיקות של הקטניות נשלחו ליצרנים.

 

במדרשה:

 

*הרצאות לנופשים בנושא "החרקים במזון" התקיימו בחדשים האחרונים במלון "חוף דקלים" ובמדרשת הדרום.

*יום עיון בנושא "החרקים במזון" התקיים במכון לגיור ברמת גן.

*התקיים יום עיון למשגיחי כשרות בקרית טבעון ע"י הרב יואל פרידמן.

*התקיימה הרצאה למנהלים של בתי מלון בטבריה בנושא: החרקים במטבח הציבורי ע"י הרב עזריאל אריאל. כ"כ התקיים יום עיון באותו ענין לאנשי המטבח של קיבוץ כפר עציון ע"י הרב יואל פרידמן. ניתנה הדגמה מעשית ע"י המד' אריאל פורת.

*במהלך החודש התקיימו מספר הרצאות בבתי הספר במיגזר החרדי, בנושאים: "היווצרות הפרי" ו"החרקים במזון". הפעילות התקיימה בסמינר בית יעקב ובת"ת בית וגן.

*במהלך הקיץ התקיימו פעילויות ב"גן המצוות", בהשתתפות: תלמידי הישיבה הגבוהה "אור עציון", משפחות של נופשים שהתארחו בגוש, וילדי גנים שקיימו פעילות בנושא: "מהגורן עד הפיתה" תוך הדגשת ההיבטים ההלכתיים: תרו"מ, חרקים וחלה.

 

במכון למניעת מכשול אכילת שרצים

*בבנין המכון בירושלים התקיים קורס מעשי לבדיקת מזון מחרקים: ירקות עלים וקטניות. השתתפו 80 נשים.

*התקיים כנס גדול בירושלים, בהשתתפות: הרה"ג יהושע י. נויבירט שליט"א, הרה"ג יואל שוורץ שליט"א והאגרונום שמעון ביטון. השתתפו כ200- נשים.

 

"נחייג ונשמע"

ניתן לחייג ולשמוע שיעור שבועי בנושא: "כשרות תוצרת חקלאית" במרכז "נחייג ונשמע" של בית חב"ד ברחובות (08-493770) ובבני ברק (03-5782770). לאחר שמיעת מנגינת הפתיחה - יש לחייג: 0391, ולקבל את השיעור המבוקש. הרוצים לשמוע שיעור קודם - יחייגו לאחר מכן את הסיפרה 2.