מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 9

לתוכן הגיליון

אדר- ניסן תשנ"ו

 

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

כנס המצוות התלויות בארץ

 

    בט"ו בשבט נערך בישיבת בנ"ע "כפר הרא"ה" יום עיון במצוות התלויות בארץ, מטעם "מכון התורה והארץ". הכנס נערך השנה בישיבת כפר הרא"ה לזכרם של הרבנים הגאונים שאול ישראלי, ומשה צבי נריה זכר צדיקים לברכה. הכנס נפתח בדברי ראש הישיבה, הרב אברהם צוקרמן שליט"א, שסקר בהרחבה את מידותיהם של הרב ישראלי והרב נריה זצ"ל, על דרכיהם המשותפות ועל המיוחדות של כל אחד.

    הרב חיים דרוקמן שליט"א, ראש מרכז ישיבות בנ"ע העביר שיעור על ערכם המיוחד של נטיעות בארץ ישראל. הרב עזריאל אריאל שליט"א, ממכון "התורה והארץ" ביאר את הדרך המיוחדת שהוצעה על ידי חברי מכון "התורה והארץ" לעזור בנתינת מעשר ראשון ללויים, וכן בחילול מעשר שני, דבר המקל על הרוצים לקיים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות בהידור. הרב הגאון שאר ישוב הכהן שליט"א, רבה של העיר חיפה וראש מוסדות אריאל, באר את ההבדל בין מצוות יישוב וישיבת הארץ. לאחר סעודת הצהרים בישיבה, הובאו דברים לזכר הרבנים הגאונים ישראלי ונריה זצ"ל מפי המרא דאתרא של כפר הרא"ה, הרב אליעזר שמחה וייס שליט"א.

    הרב הגאון יעקב אריאל שליט"א, רבה של העיר רמת גן ונשיא מכון התורה והארץ, באר את דינו של עציץ שגוש העפר התפורר בשעת העברה מהמשתלה לנטיעה, באלו מקריםאפשר למנות שנות ערלה משעת הגידול במשתלה ובאלו מקרים יש למנות שנות ערלה מההתחלה.

    הרב זאב ויטמן שליט"א, ראש מחלקת הכשרות ברבנות הראשית ורבה של תנובה, הרחיב בנושא כשרות תחמיץ דגן בפסח ומשמעותו לכשרות החלב.

    סיים את יום העיון מרן הראשון לציון, הרב הגאון מרדכי אליהו שליט"א שבירר מהי הגדרת המין בצמחים עפ"י ההלכה. הכרעות אלו חשובות מאד לשם קביעת עמדת ההלכה בהקשר להרכבות המתבצעות תדיר ביצור עצי פרי במשתלות ונטיעתם לאחר מכן ע"י החקלאים. לשיעורו של הראשל"צ קדמה סקירה מדעית מקיפה של האגרונום מרדכי שומרון, שעמד על הפרמטרים הקיימים בהגדרת המינים השונים בהלכה ובמדע.

    לאחר שיעורו המאלף ענה הראשון לציון שליט"א לשאלות הנוכחים, ובתוכן התייחס לשאלת הפלפל החריף שהתעוררה לאחרונה. הראשל"צ קבע שנהגו לאכלו מאז ומעולם בארץ ישראל, ואין בו ספק ערלה מפני שהוא ירק בוודאות. כמו כן התייחס לשאלת יריעות ה"פלריג", וקבע שיריעה זו אינה חוצצת בפני שורשי עציץ נקוב המונח עליו.

    אחת השאלות היתה אודות מעמדה ההלכתי של רמת הגולן, והרב פסק שהיא חלק מארץ ישראל. הראשון לציון קרא להרחבה והתעמקות בלימוד מצוות התלויות בארץ, ודיבר בשבחם של  חברי מכון התורה והארץ העוסקים בהפצת תורת ארץ ישראל ומביאים לציבור הרחב את דבר ד' והלכותיו, ודואגים לכך שיושבי ארץ הקודש יוכלו לאכול ירקות נקיים מחרקים ומזיקים, בטהרת הכשרות וההידור.